• Polski
 • English
 • Deutsch

Cięcie wodą waterjet - CNCJET biuro@cncjet.pl

Cięcie wodą waterjet - CNCJET +48 668 317 709

POGOTOWIE 24/7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.cncjet.pl”)

1. Kim jesteśmy

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z formularza zapytań www.cncjet.pl jest CNC-JET Magdalena Głowacka-Lorek z siedzibą w Łańcucie (37-111), ul. Składowa 1, NIP: 6792573759, REGON: 365601142.

2. Państwa prywatność

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 • jakie dane osobowe zbieramy;
 • dlaczego zbieramy te dane;
 • jak je wykorzystamy;
 • jak długo będziemy je przechowywać;
 • kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;
 • jak można się z nami skontaktować;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

3. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy następujące rodzaje informacji:

(a) Informacje, które zbieramy podczas wysyłania do nas formularza z zapytaniem

Podczas wysyłania formularza poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu;

4. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

 • Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie korzystając z formularza zapytań dostępnego na stronie www.cncjet.pl bądź też zapytać nas, czy wykonamy dla Państwa określoną usługę (korzystając z wymienionego sposobu kontaktu) potrzebujemy uzyskać wymienione dane, aby móc się z Państwem skontaktować i udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta:. Formularz kontaktowy na stronie www.cncjet.pl, rozmów telefonicznych, bądź też wymiany listów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Poniżej znajda Państwo opisane cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa. Postawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub (ii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy; Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).
kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.
informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.
umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.
reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).


6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy.

7. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na naszą rzecz usługi, a zatem firmy kurierskie, świadczące usług przewozowe lub pocztowe, firmy marketingowe, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmioty świadczące usługi fotograficzne oraz audiowizualne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne.

Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8. Państwa prawa

Mają Państwo prawo poprosić, abyśmy:

 • Umożliwili dostęp do Państwa danych;

 • Sprostowali wszelkie nieprawidłowe dane osobowe;
 • Usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania;
 • Przestali używać Państwa danych osobowych;

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z nami pod następującym adresem:

CNC-JET Magdalena Głowacka-Lorek
Ul. Składowa 1
37-100 Łańcut
tel. +48 736 046 102

9. Jak można się z nami skontaktować?

Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych, bądź skontaktować się z nami w jakiejkolwiek innej sprawie dot. ochrony danych osobowych:

 • Można do nas napisać na adres biuro@cncjet.pl
 • Można się z nami skontaktować pod następującym numerem telefonu: +48 736 046 102.

10. Ochrona Państwa danych osobowych

Firma CNC-JET traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. CNC-JET stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników strony www.cncjet.pl dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Cięcie wodą waterjet - CNCJET

CNC - JET Magdalena Głowacka-Lorek

NIP: 679-257-37-59

REGON: 365601142

Cięcie wodą waterjet - CNCJET

ADRES

37-100 Łańcut, ul. Składowa 1

Cięcie wodą waterjet - CNCJET

ZADZWOŃ DO NAS

+48 736 046 102

+48 736 045 488

Cięcie wodą waterjet - CNCJET

ADRES EMAIL

biuro@cncjet.pl

Cięcie wodą Rzeszów

CNCJET jest firmą na Podkarpaciu specjalizującą się w wykonywaniu usług cięcia wodą na urządzeniach waterjet. CNCJET z Rzeszowa świadczy usługi obróbki materiałów wodą. Waterjet jest technologią cięcia wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Strumień wody w waterjet Rzeszów wykorzystywany jest jako nośnik dla materiału ściernego, którym jest piasek granatu. Technologia cięcia wodą pozwala na przecięcie niemal każdego rodzaju tworzywa. Cięcie wodą w Rzeszowie jest metodą ekologiczną, podczas której nie powstają szkodliwe opary oraz nie są produkowane odpady. Zaletami cięcia wodą w CNCJET w Rzeszowie jest brak odkształceń materiału, brak strefy nagrzewania się, brak poszarpanych brzegów oraz możliwość przecięcia grubych materiałów.

© 2018 CNC-JET. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: agencja reklamowa roxart